Skip to main content

Brugsbetingelser

Brugsbetingelser for www.lxkbeauty.dk

Version 1.0. Gældende fra 20. August 2020.

Disse brugsvilkår (”Vilkår”) gælder ved brug af www.lxkbeauty.dk (”Hjemmesiden”). Siden ejes og drives af

Luxuskriurgi Danmark ApS
Nørregade 8E
8850 Bjerringbro

CVR: 38425293

(herefter kaldet ”LXK” eller ”vi”).

Vi beder dig venligst gennemgå Vilkårene grundigt, inden du tager Hjemmesiden i brug. Vi opfordrer dig desuden til at orientere dig om vores privatlivspolitik samt vores  persondata- og cookiepolitik.

Hvis ikke du kan acceptere disse Vilkår, beder vi dig om ikke at benytte Hjemmesiden.

Tilgængelighed og driftsforstyrrelser

LXK tilstræber, at Hjemmesiden er tilgængelig og anvendelig for dig 24 timer i døgnet. LXK garanterer dog ikke, at din brug af Hjemmesiden – uanset årsagen hertil – vil være uden afbrydelser eller fejlfri, og vi er ikke ansvarlig for eventuelle leveringssvigt, tab eller skade som følge af overførelsen af data over kommunikationsnet, tekniske problemer hos underleverandører af internet, hjemmesidedesign, –teknologi, –browsere, og hosting, manglende vedligeholdelse af betalingsgateway services mv. LXK er heller ikke ansvarlig for nedetid hos dig eller mangelfuld performance etc. ved Hjemmesiden, der afhænger af tredjemands ydelser og forhold.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. LXK er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider, og vi opfordrer dig derfor altid til at gennemgå betingelserne for brugen af de hjemmesiden, som du besøger.

Rettigheder til Hjemmesiden

Alt materiale på Hjemmesiden er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark, og gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på Hjemmesiden, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med LXK.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og disse Vilkår, og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på Hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Ændring af Vilkår

LXK har til enhver tid ret til at revidere disse Vilkår. LXK forbeholder sig endvidere retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden, samt at nedlægge Hjemmesiden uden varsel.

Ændringer kan blandt andet blive vedtaget som følge af ændringer i vores tjenester og indhold, ny lovgivning og af sikkerhedsmæssige hensyn mv.

Eventuelle ændringer i disse Vilkår offentliggøres på Hjemmesiden, og ved fortsat at anvende Hjemmesiden efter en sådan ændring, vil det betyde, at du accepterer at overholde de reviderede betingelser og vilkår.

Øvrige forhold

Hvis nogen del af disse Vilkår skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene.

Overholder du ikke Vilkårene, kan det medføre din udelukkelse fra Hjemmesiden.

Lovvalg og værneting

Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af Hjemmesiden og disse Vilkår.

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, herunder fortolkning, gyldighed og anvendelse af disse Vilkår, skal afgøres ved Retten i Lyngby, medmindre andet fremgår af ufravigelig lovgivning.